• ontvang onze newsletter
  • Er werd geen enkel artikel gekozen.

Internationale Garantie van Hermès horloges

Uw Hermès horloge heeft een garantie van twee (2) jaar in de hele wereld. Deze Hermès Garantie loopt vanaf het moment dat u het behoorlijk ingevulde, ondertekende en het Internationale Garantieboekje heeft gekregen voorzien van de aankoopdatum van uw Hermès horloge.
De voordelen van de Hermès Garantie vormen een aanvulling op de rechten en vorderingen binnen het consumentenrecht in uw land. De Hermès Garantie vormt geen enkele uitsluiting, beperking of wijziging op regels van openbare orde of schadeloosstellingen die niet uitgesloten kunnen worden.
Gedurende de twee (2) jaar durende Hermès Garantie, verbindt Hermès zich ertoe om elke productiefout te herstellen, hetzij door uw horloge of het onderdeel in kwestie te herstellen of te vervangen, onder voorbehoud dat Hermès een vraag hiervoor heeft gekregen in de periode van (2) jaar van de Hermès Garantie.
Elke vraag in het kader van de Hermès Garantie moet gericht worden aan de La Montre Hermès agent van uw land of aan de La Montre Hermès vertegenwoordiger op het adres aangegeven in het Internationale Garantieboekje, vergezeld van de Hermès Garantie. Wij raden u aan om uw horloge zorgvuldig te verpakken voor u het aangetekend tegen ontvangstbewijs opstuurt of bij uw Hermès horloge-maker-juwelier binnenbrengt.
Alle transport- of verzendingskosten in verband met een vraag in het kader van de Hermès Garantie zijn voor uw rekening.
Deze Hermès Garantie kan niet doorgegeven worden aan latere eigenaars van uw Hermès horloge.


Beperking van de garantie

Elke schade die voortvloeit uit een herstelling uitgevoerd door niet door Hermès erkende diensten, is niet gedekt en maakt de Hermès Garantie nietig. De Hermès Garantie dekt geen schade voortvloei- end uit ongevallen, nalatigheid of ongeschikte behandeling en meer algemeen in geval van duidelijke indicatie van oneigenlijk of fout gebruik.
Zijn uitgesloten van de Hermès Garantie, de lederen armband en/of het glas van uw Hermès horloge.

Waar laat ik mijn Hermès-horloge repareren?

U kunt uw Hermès-horloge afgeven bij de erkende winkel waar u het hebt gekocht of bij een Hermès-winkel in uw land.
http://en.stores.hermes.com/

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op.