• Er werd geen enkel artikel gekozen.

INTERNATIONALE GARANTIE OP APPLE WATCH HERMÈS HORLOGES

Samenvatting van de beperkte garantie van Apple van twee jaar

Apple garandeert dit materiële product van het merk Apple en de bijbehorende accessoires van het merk Apple tot twee jaar na de datum van eerste aankoop tegen materiaal- en productiefouten. Apple geeft geen garantie op normale slijtage door gebruik, noch op schade die per ongeluk veroorzaakt werd of op schade die het gevolg is van ongeoorloofd gebruik. Neem voor reparatie van uw product contact op met Apple of maak een afspraak met een Apple-winkel of een door Apple erkend servicecentrum (beschikbare reparatiemogelijkheden kunnen afhankelijk zijn van het land en reparatie kan beperkt blijven tot het land waarin het product werd aangeschaft). Afhankelijk van de regio kunnen er telefoon- en internationale transportkosten in rekening worden gebracht. Indien uw aanspraak op garantie geldig blijkt, verplicht Apple zich uw materiele product naar eigen inzicht te repareren, vervangen of te vergoeden conform de volledige garantiebepalingen en op de reparatievoorwaarden die beschikbaar zijn op de volgende websites: www.apple.com/fr/legal/warranty en www.apple.com/fr/support. Deze garantievoorwaarden vormen een aanvulling op de consumentenrechten die uit lokale wetgeving voortvloeien. Wanneer u tijdens deze garantieperiode aanspraak wilt maken op garantie, kan u gevraagd worden een bewijs van aankoop te overleggen .


Garantie op de Hermès armband

Hermès levert de klant een armband die op het moment van levering geen fabricagefouten vertoont. Dit wil zeggen dat het product geschikt is voor het normale verwachte gebruik voor dit type product, en dat de armband op het moment van bestelling en aanvaarding over vastgestelde kenmerken beschikt. Apple geeft geen garantie op normale slijtage door gebruik, noch op schade die per ongeluk veroorzaakt werd of op schade die het gevolg is van onachtzaamheid of ongeoorloofd gebruik. Meer in het algemeen is deze garantie ook niet van toepassing wanneer er aanwijzingen zijn voor onjuist gebruik of misbruik. Op deze garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de klant dit tijdens de voorgeschreven periode doet in het land van aankoop, te rekenen vanaf de datum van levering van de goederen. Klachten met betrekking tot armbanden moeten gemeld worden bij de Hermès-winkel waar het product werd gekocht of bij elke andere Hermès-vestiging waarvan de adressen vermeld staan op de volgende pagina: hermes.com/applewatchhermes. De klant kan besluiten het bandje te laten repareren of te vervangen, tenzij de kosten die dit met zich meebrengt voor Hermès duidelijk disproportioneel hoog zijn. De reparatie of de vervanging van een armband wordt voor de klant gratis uitgevoerd en is niet van invloed op een schadevergoeding waarop de klant eventueel recht zou kunnen hebben.